PKV Heerenveen en omstreken

Kleindierenvereniging voor hobbyfokkers en liefhebbers van kleindieren

Welkom op de website van PKV Heerenveen en omstreken. 

De site voor liefhebbers, fokkers en hobbyisten die zich graag met kleindieren bezig houden.


Wij zijn een vereniging met enthousiaste leden en hebben in 2018 ons 70 jarig jublileum gevierd met onze leden en iedereen die zich verbonden voelt met kleindieren en onze vereniging. Zowel voor jeugd als volwassenen, ervaren en beginnende liefhebbers van kleindieren, zijn wij de vereniging om je verder te helpen om deze schitterende hobby te kunnen uitvoeren.

De doelstelling van onze vereniging is leden bij elkaar te brengen die kleindieren zoals konijnen, kippen, cavia's, hamsters, muizen, kwartels, duiven en watervogels houden, verzorgen en fokken. Zij leggen zich toe op het fokken conform de rasstandaard welke door de verschillende bonden voor hun diersoorten zijn vastgelegd. Als de dieren aan de eisen voldoen kunnen ze ingeschreven worden op een tentoonstelling.


Ieder jaar organiseren wij in oktober onze vereniging tentoonstelling waar iedereen kan komen kijken. De toegang is gratis. In 2020 zou de tentoonstelling in de Welkoop in Heerenveen georganiseerd worden, echter gaat de tentoonstelling i.v.m. Corona niet door omdat alle activiteiten bij Welkoop filialen zijn opgeschort tot eind 2020. De tentoonstelling zal in 2021 weer in de Welkoop georganiseerd worden.

Tijdens de tentoonstelling worden onze hoenders, dwerghoenders, konijnen, cavia's, sierduiven en siergevogelte op professionele wijze gekeurd door keurmeesters. De keurmeesters zijn zowel dames als heren met bepaalde bevoegdheden zoals keurmeester A, B of C. Zij beoordelen de dieren conform de rasbeschrijvingen welke in een standaard zijn vastgesteld.


Een aantal keren per jaar komt het bestuur en haar leden bij elkaar en bespreken we de gang van zaken. Ook worden er "experts" uitgenodigd die tijdens de bijeenkomst een dier(groep) of onderwerp uitgebreid bespreken.


Graag tot ziens!